Tkaniny dekoracyjne

Karizma Sp. z o.o. jest jednym z największych dostawców tkanin dekoracyjnych dla producentów mebli tapicerowanych z całej Europy. Dla nas najważniejszy jest klient i jego potrzeby.

Odkryj naszą wyjątkowość!

Ściągnij formularz TUTAJ

FORMULARZ REKLAMACYJNY

UWAGA!

Aby zgłoszenie reklamacyjne zostało rozpatrzone należy wypełnić wszystkie dane w

formularzu reklamacyjnym oraz dołączyć wymienione poniżej dokumenty. Reklamacja

nie zostanie rozpatrzona do czasu kompletnego wypełnienia formularza oraz dołączenia

wszystkich wymaganych dokumentów.

1. Nazwa firmy:

……………………………………………………………………………………..

2. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację:

……………………………………………........

3. Dokładny adres:

……………………………………………………………………………………

4. Telefon kontaktowy:

……………………………………………………………………………….

5. Data i miejsce zakupu tkaniny lub mebla: ……………………. (w przypadku

reklamacji na gotowym meblu, u klienta należy dołączyć kopię dowodu zakupu).

6. Numer faktury sprzedaży tkaniny:

…………………………………………………………………

7. Nazwa tkaniny, numer koloru: ……………………………………….

……………………………

8. Numer rolki:

………………………………………………………………………………………..

9. Ilość reklamowanych metrów:

……………………………………………………………………..

10. Data stwierdzenia wady ……………………… (w przypadku reklamacji na gotowym

meblu u klienta, należy dołączyć kopię zgłoszenia reklamacyjnego klienta).

11. Powód reklamacji:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………..

...

…………………………………………………………………………………………….……..

12. Żądanie reklamującego:

…………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………

……….….

…………………………………………………………………………………………

……….….

………………………………………………

(data zgłoszenia reklamacji i czytelny podpis)

Do zgłoszenia reklamacyjnego tkaniny należy koniecznie dołączyć kupon wadliwej

tkaniny!

Do zgłoszenia reklamacyjnego tkaniny na gotowym meblu należy zachować reklamowane

pokrowce!